• Kategoriler
   Kriterlerinize uyan bir kategori bulunamadı.
   • Markalar
    Kriterlerinize uyan üretici bulunamadı.
   • Ürünler
    Kriterlerinize uyan ürün bulunamadı.
     • Blog
      Kriterlerinize uyan blog yazısı bulunamadı.
     Favorilerim
     Sepetim

     Kullanım Koşulları

     İnternet Sitesi'ni kullanmadan önce lütfen işbu şart ve koşulları ("Kullanım Koşulları") okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesi'nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi'nin bir kullanıcı hesabı oluşturularak kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları'nın kabul edilmesi gerekmektedir.

     Bu Kullanım Kuralları, tüm www.delopi.com siteleri dahil olmak üzere, www.delopi.com web adresinde bulunan Delopi web sitesi ,iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının akıllı cep telefonları ve çeşitli ortamlarda da dahil olmak üzere tüm siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. ( birlikte "Site" olarak anılacaktır ). Site, PSH Perakende Satış Hizmetleri Gıda A.Ş..(PSH) tarafından işletilmektedir. SİTEYİ KULLANMAKLA, BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ; KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAMALISINIZ.

     1. İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi'ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi'ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmak ve geçerli bir e-posta adresinin  olması gerekmektedir.
     2. Kullanıcı, İnternet Sitesi'ni, hesap oluşturmadan veya hesabı var ise hesabınına giriş yapmadan serbestçe kullanabilir. İnternet Sitesi'nde kullanıcı hesabı oluşturmak için bazı bilgiler istenebilecektir. İnternet Sitesi'ne verilen tüm bilgilerin tam ve doğru olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
     3. İnternet Sitesi'ne veya İnternet Sitesi'nin belirli bölümüne erişim şifre kullanımını gerektirebilir. Bu durumlarda, ilgili güvenlik bilgilerini gizli tutmak için gerekli önlemleri almak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu kodları istenildiği zaman değiştirilebilir. Ancak, İnternet Sitesi'ne veya İnternet Sitesi'nin belirli bölümüne erişim denemelerinizin sayısı, ilgili kodların hileli kullanımlarını önlemek için kısıtlanabilir. Herhangi bir hileli kullanımın farkına varılması durumunda PSH derhal  
     4. Kullanıcı, İnternet Sitesi'ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, İnternet Sitesi'nin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya İnternet Sitesi'nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği hususlarında bilgi sahibi ise PSH’a derhal yazılı bilgi vereceğini  kabul etmektedir.
     5. Kullanım Koşulları'na uymaması halinde PSH; Kullanıcı’nın İnternet Sitesi hesabını askıya alabilecektir.
     6. PSH işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
     7. Yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için PSH ve/veya Satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişim kurulabilmesi için işbu sözleşme onayı ile birlikte ticari ileti kabul onayı verilmesi
     8. PSH, internet servis sağlayıcıları ve/veya GSM operatörlerinin alt yapı ve bağlantı sorunlarından kaynaklanan aksamalar ve başkaca sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
     9. Bu internet sitesi PSH'ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. PSH, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
     10. PSH bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ww.delopi.com markası ve diğer markalar, www.delopi.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. PSH'ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
     11. PSH, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
     12. Kullanıcı, PSH’ a vermiş olduğu Kullanıcı Bilgilerinin kendisine ait olduğunu, kabul ve beyan eder. Bunun aksi halinde PSH, Kullanıcının işlem ve eylemlerinden doğacak sonuçlardan sorumlu olmayıp, Kullanıcı Bilgisi sahipleri üçüncü kişilerin talepleri nedeniyle Kullanıcı’ya rücu etme hakkını saklı tutar. Bunun yanında Kullanıcı, talep ettiği hizmetin PSH tarafından sunabilmesi için kart, cep telefonu numarası vb. bir takım zorunlu bilgilerin PSH tarafından hizmetin ifası ile ilgili olarak işlenmesini ve PSH’ ın uygulama ve sanal ürün/hizmetlerinin ifası ve ürün/hizmetlerin devamı için iş ortaklarına ve/veya grup şirketlerine, Kullanıcı’ ya ait ticari bilgileri acıkamaya yetkili olduğunu, bu nedenle PSH’ tan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
     13. Sitenin, Kullanıcı tarafından kullanılması için gerekli olan; e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerin güvenliği ve gizliliği Kullanıcının sorumluluğunda olup, Kullanıcı söz konusu bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisine ait bilgiler ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, ayrıca kullanıcı adını ve şifresini 3. Kişilere kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Kullanıcı, PSH’ a verdiği iletişim bilgilerinin sadece kendisine ait ve münhasıran kendi kontrolünde olduğunu ve bu bilgileri aktif olarak kullandığını kabul ve beyan eder. Aksi halde bu sebeplerle doğacak zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, PSH’ ın bu nedenlerle zarara uğraması durumunda bu zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
     14. PSH, işbu internet sitesi kapsamındaki hizmetleri ile www.delopi.com internet sitesindeki içerikleri ve beyanları, kampanyaları, kullanım koşullarını her zaman değiştirebilir; yeni uygulamaya koyduğu hizmetlerle ilgili ek kural ve koşullar belirleyebilir, hizmetler, içerikler ve beyanlarda yapılan değişiklikler yayınlandığı tarihte geçerli hale gelecektir. Kullanıcı, işbu ürün/hizmetleri kullanarak ya da sanal platformlara giriş yaparak, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Yeni hizmetlerle ilgili yeni kural ve koşulların belirlenmesi durumunda Kullanıcının yeni hizmetlerden faydalanması ancak bu kural ve koşulları kabul ettiğini onaylaması halinde mümkün olacaktır. Kullanıcı, PSH’ ın kendisine göndereceği kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri; e-posta, sms ve mobil bildirim yollarıyla ileteceğini kabul eder.
     15. Kullanıcı, internet sitesini kullanarak; Satıcılardan yapacağı işlemlerinde gerekli yasal koşulları, prosedürleri, işbu sözleşme ve PSH’ın Satıcı ile akdettiği sözleşmenin koşullarını ihlal etmeyeceğini, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına aykırı hareket etmeyeceğini, gerçekleştireceği işlemlerde herhangi bir manipülasyon ve benzeri harekette bulunmayacağını, yaptığı işlemlerde virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi zararlı program kullanmayacağını ve kullanımına fırsat vermeyeceğini, PSH ve Üye Satıcı’ nın ve PSH’ ın kullandığı her türlü cihaz, donanım ve yazılımlara veya bunların herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyallerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını, işlemleri sırasında mobil uygulama kullanımı da dahil olmak üzere tüm işlem ve eylemleri üzerindeki tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
     16. Kullanıcı, Satıcı tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetler hakkında PSH’ ın herhangi bir kontrolü ve bilgisi olmadığını, bu bilgi, işlem ve mal / hizmet satışlarının gıda güvenliği ve mevzuata uyguluğu konusunda PSH’ ın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu olmadığını, söz konusu işlem ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı PSH’ ın sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
     17. Kullanıcı, Delopi.com kapsamındaki yazılımları veya yazılımlardan türetilen herhangi bir kaynak kodu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, yayımlamamayı, tersine mühendislik/tasarım yapmamayı, tercüme etmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt eder. Delopi.com’ un; bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; mobil uygulama üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde uygulamanın kullanılmaya çalışılması ve bunlara erişim sağlanmaya çalışılması; mobil uygulama üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde mobil uygulamada yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü haksız kullanım ve izinsiz işlemler, işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında olup, hukuka ve sözleşmeye aykırılık teşkil etmekte olup, Kullanıcı, bu sebeple doğacak tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Delopi.com' un herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Delopi.com' un veya herhangi bir içeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Delopi.com vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamazsınız. PSH bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.
     18. Kullanıcı’ nın, Delopi.com' un herhangi bir bölümüne veya Delopi.com ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, PSH sunucusuna, Delopi.com üzerinde veya Delopi.com vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye çalışması yasaktır.
     19. Kullanıcı, Delopi.com' un veya Delopi.com' a bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Delopi.com veya Delopi.com' a bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemez, Delopi.com' un herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da PSH' ın başka bir müşterisine ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir PSH hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamaz, Delopi.com' u veya Delopi.com üzerinde veya Delopi.com vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Delopi.com tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamaz.
     20. Kullanıcı’nın, Delopi.com' un ya da PSH' ın sistem veya ağlarına, delopi.com' a veya PSH'a bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınması gerekmektedir.
     21. Kullanıcı, Delopi.com' un veya Delopi.com üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını engelleyemez ve/veya Delopi.com'un başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamaz.
     22. Kullanıcı, Delopi.com üzerinde veya Delopi.com vasıtasıyla ya da Delopi.com üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla PSH'a gönderdiği mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamaz, başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya Satıcıyı taklit edemez.
     23. Kullanıcı, Delopi.com'u veya herhangi bir içeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları'nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da PSH'ın veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamaz.
     24. DELOPİ.com’ un işleyişi, faaliyet göstermesi ve hizmetlerin sunulması tamamen PSH’ ın takdirindedir. PSH, Delopi.com’u güncelleyebilir ve eski versiyonları üzerinden hizmet vermeyi durdurabilir. PSH kendi inisiyatifiyle Delopi.com’u süreli veya süresiz olarak kapatabilir ve/veya bir veya birden çok hizmetin sunulmasını süreli veya süresiz olarak durdurabilir. PSH, uygulama ve sanal ürün/hizmetler kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair herhangi bir garanti vermez.
     25. PSH, hizmet bütünlüğü veya çeşitli sebeplerle sanal ürün/hizmetlerde ve uygulama içerisinde PSH kontrolünde olmayan web sitelerine veya içeriklere linkler verebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, bu linklerin paylaşılması, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımaz. Kullanıcı, sanal ürün/hizmetler ve uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla eriştiği portallar web siteleri, dosyalar ve içeriklerinin veya yine bu linkler vasıtasıyla eriştiği web sitelerinde sunulan hizmet ve ürünlerin PSH sorumluluğunda olmadığını kabul eder. Delopi.com, diğer bağımsız üçüncü şahıs Web sitelerine ( birlikte "Bağlantılı siteler" olarak anılacaktır ) bağlantılar içerebilir. Bu Bağlantılı siteler sadece ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. Söz konusu Bağlantılı siteler, PSH'ın kontrolü altında değildir ve PSH, söz konusu Bağlantılı sitelerde yer alan bilgi veya malzemeler dahil olmak üzere Bağlantılı Sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Kullanıcı, Bağlantılı Sitelerle etkileşimine ilişkin olarak kendi bağımsız değerlendirmesini yapmalıdır.
     26. Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dahil olmak üzere mal veya hizmet alımına ve/veya DELOPİ.com' un belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla iş bu Kullanım Kurallarının bir parçası haline gelir. Kullanıcı, söz konusu servis veya özelliği kullanmak için yeterli yasal yaşta olduğunun beyan edilmesi dahil olmak üzere, söz konusu ek kurala uymayı kabul etmektedir. İş bu Kullanım Kuralları ve Delopi.com' un belli bir kısmı ya da Delopi.com üzerinden ya da Delopi.com vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış veya geçerli kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, Delopi.com' un ilgili kısmının veya spesifik hizmetin kullanımında söz konusu diğer kurallar geçerli olacaktır. Varsa PSH'ın ürün ve hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri bu ürün ve hizmetlerin verilmesine ilişkin anlaşmalara tabidir ve bu Delopi.com'da yazılı hiçbir şey söz konusu anlaşmaları değiştirici nitelikte değildir. PSH, tek bir ürüne ilişkin büyük siparişler veya birçok ürüne ilişkin büyük siparişler için ek indirim teklif etmemektedir. PSH satın alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar. PSH, Delopi.com üzerinde sunulan ürün veya hizmetlerde veya söz konusu ürün ya da hizmetlerin geçerli fiyatlarında dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlere ve hizmetlere ilişkin Delopi.com üzerindeki malzemeler güncelliğini yitirebilir ve PSH Delopi.com üzerindeki söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin malzemeleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

      

     İnternet Sitesi'nin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz için aşağıda yer alan adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

      

     Delopi.com iletişim adresi: info@delopi.com

      

     back to top