• Kategoriler
   Kriterlerinize uyan bir kategori bulunamadı.
   • Markalar
    Kriterlerinize uyan üretici bulunamadı.
   • Ürünler
    Kriterlerinize uyan ürün bulunamadı.
     • Blog
      Kriterlerinize uyan blog yazısı bulunamadı.
     Favorilerim
     Sepetim

     KVK ve Gizlilik Politikası

     KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

     Kişisel verilerin korunması PSH Perakende Satış Hizmetleri Gıda A.Ş. (“PSH”) için önemli bir konudur. PSH veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

     1. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Kapsam ve Amacı

     İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası;

     • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
     • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),
     • Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
     • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
     • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
     • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
     • Kişisel verileri saklama sürelerini,
     • Profilleme ve Segmentasyon
     • İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
     • İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
     • Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını

     a) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

     PSH kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen;

     • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
     • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
     • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
     • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
     • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

     hukuki sebeplerine dayanarak websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

     b) Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

     PSH kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

     c) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

      

     1.a) Alıcı Üye

     ·        Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı,

     ·        Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (delopi.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)

     ·        İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu

     ·        Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri

     ·        Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

     ·        Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

     ·        Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

     ·        İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

     ·        Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

     ·        İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

     ·        Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, PSH tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

     ·        Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

     ·        Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

      

     1.b) Misafir Alıcı (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar)

     ·        Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

     ·        Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (delopi.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)

     ·        İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

     ·        Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri

     ·        Misafir Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler

     ·        Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

     ·        İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

     ·        Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

     ·        İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

     ·        Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, PSH tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

     ·        Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

     ·        Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

      

     2)Çevrimiçi Ziyaretçi

     ·        İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri

     ·        Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

     ·        Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

      

     3)Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

     ·        Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

     ·        Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (delopi.com aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi)

     ·        İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

      

     4)Satıcı/ /Satıcı Adayı/Satıcı Çalışanı veya Yetkilisi

     ·        Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Adı, soyadı

     ·        İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu

     ·        Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN numarası ve banka bilgileri

     ·        Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküleri, faaliyet belgesi, kimlik fotokopisi

     ·        Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

     ·        Görsel Bilgi: Fotoğraf

     d) Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

      

     1.a) Alıcı Üye Kişisel Verileri

     ·        Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

     ·        PSH tarafından işletilen “delopi.com” e-ticaret platformu (“platform”); üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

     ·        Alıcı Üye ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Alıcı Üyeler açısından; Alıcı Üye’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Alıcı Üye’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

     ·        Alıcı Üye açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Alıcı Üye’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

     ·        Alıcı Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

     ·        Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Alıcı Üye deneyiminin iyileştirilmesi,

     ·        Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

     ·        Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

     ·        İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

     ·        Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

     ·        İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

      

     1.b) Misafir Alıcı (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar) Kişisel Verileri

     ·        Platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,

     ·        Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

     ·        Ticari elektronik ileti onayı mevcut Misafir Alıcı açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Misafir Alıcı’ya özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

     ·        Misafir Alıcı’nın açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Misafir Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

     ·        Misafir Alıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

     ·        Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Misafir Alıcı deneyiminin iyileştirilmesi,

     ·        Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

     ·        Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

     ·        İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

     ·        Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

     ·        İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

     ·        Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

      

     2)Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri

     ·        5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,

     ·        Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

     ·        İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

     ·        Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

     ·        Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

      

     3)Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kişisel Verileri

     ·        Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,

     ·        Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

     ·        Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

     ·        İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

     ·        Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

     ·        İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

     ·        Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

      

     4) Satıcı/Satıcı Adayı/Satıcı Çalışanı veya Yetkilisi Kişisel Verileri

     ·        Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

     ·        Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

     ·        Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

     ·        İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

     ·        Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

     ·        İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

     ·        Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

     e) Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

     PSH, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

     PSH, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. PSH kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla PSH’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

      

     • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
     • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
     • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
     • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
     • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
     • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

     PSH’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, PSH tarafından işletilen platformlara veya PSH sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, PSH bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

     f)Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

     PSH kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Alıcı/Misafir Alıcı verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

     Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ ya ait ad, soyad, adres bilgisi, gerekmesi halinde cep telefonu numarası, teslimatın Alıcı dışında 3. Bir kişiye yapılacak olması durumunda 3. Kişiye ait bilgiler Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin ifası amacıyla Satıcı ile paylaşılmaktadır.

     Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Alıcı/Misafir Alıcı ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ nın kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

     Üye Alıcı/Misafir Alıcı memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

     Kişisel verileriniz ek olarak iş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışındaki iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.

      

     Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

     Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

     g) Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

     PSH işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

     Çağrı Merkezi ses kayıtları

     3 yıl

     6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

     Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar

     10 yıl

     6098 Sayılı Kanun

     Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

     10 yıl

     6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

     Çerezler

     En fazla 2 yıl

      

     Ticari elektronik ileti onay kayıtları

     Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

     6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

     Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri

     2 yıl

     5651 Sayılı Kanun

     İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler

     1 yıl

      

     Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler

     Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

     6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

     Satıcılara ilişkin kişisel veriler

     Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

     6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

     Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler

     2 hafta

      

     Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişiler verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

     h) Profilleme ve Segmentasyon

     PSH, Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ ya ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;

     • Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ ya ilişkin olarak, Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ nın beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
     • Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Alıcı/Misafir Alıcı bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
      1. Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
      2. Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
      3. Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

     Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ nın kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Alıcı/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’leri PSH içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ya atanan bu ID’ler PSH tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.

      

     PSH, Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ ya ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;

     • Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ ya ilişkin olarak, Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ nın beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
     • Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Alıcı/Misafir Alıcı bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
      1. Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
      2. Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
      3. Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

     Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ nın kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Alıcı/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’leri PSH içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ya atanan bu ID’ler PSH tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.

     PSH, Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ ya ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;

     • Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ ya ilişkin olarak, Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ nın beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.
     • Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Alıcı/Misafir Alıcı bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;
      1. Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
      2. Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
      3. Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

     Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ nın kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Alıcı/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı ID’leri PSH içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Alıcı/Misafir Alıcı’ya atanan bu ID’ler PSH tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.

      

     i) İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

     PSH tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

     • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
     • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
     • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
     • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
     • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
     • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
     • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
     • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
     • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

     Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; PSH websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme yapabilirsiniz. Ayrıca, PSH tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

     j) İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

     PSH tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

     Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.

     Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

     k) Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

     PSH, PSH tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; PSH’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere PSH'in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

     1. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

     PSH tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

     1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

     PSH, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

     PSH tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. PSH bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

     PSH tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

     PSH tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

     PSH, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı olarak belirlenmiştir.

     1. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

     PSH, işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     back to top